Hem

Det är många som gör det den 5 december. Riktigt hur många är det ingen som vet. Inte ens vi själva i 5i12-rörelsen. Och vi vet heller inte riktigt var.

En har blivit två. Två har blivit fyra. Fyra har blivit åtta. På många olika sätt och med olika medel. Runt om i landet. Vi är många som manifesterar mot främlingsfientlighet och rasism och för människors lika värde.

UPPROP 5 DEC 2020

DEMOKRATIN OCH PANDEMIN

Årets 5i12-manifestationer sker när demokratin i Sverige fyller hundra år. Kampen för allmän och lika rösträtt för både kvinnor och män hade pågått i många år och fullföljdes åren runt sekelskiftet 1921 med de formella besluten i Riksdagen som betraktas som demokratins genombrott i Sverige. Även 5i12-rörelsens trettioåriga arbete grundar sig på grundlagens fri- och rättigheter, nämligen rätten att demonstrera. Att fritt få samlas och höja rösten, fritt uttrycka åsikter och ställa rättmätiga krav. Enskilda människors engagemang som gjort Sverige till ett av världens rikaste länder. I år sker våra aktiviteter i skuggan av pandemin som tyvärr innebär begränsningar i hur vi manifesterar på gator och torg. De föreskrifter som gäller för pandemin gäller för alla och även den 5 december och det sätter sina begränsningar som vi måste ta hänsyn till. Men restriktionerna gäller inte våra budskap. Inte ens en allvarlig pandemi kan tysta våra budskap om mänskliga rättigheter och demokrati. Budskapen har genom åren varierat och har alltid bottnat i demokratin. De har bl a handlat om rasism, främlingsfientlighet, diskriminering, likabehandling, mänskliga rättigheter, hot, hat och våld. Budskap som påverkar och är avgörande för hur en demokrati fungerar. De budskapen får aldrig tystna, inte ens under en pandemi. Men i år måste det ske under andra former och genom andra kanaler. Här kommer de digitala medierna att spela en ännu större roll än tidigare. Där måste vi även i år höja våra demokratiska röster mot rasism och främlingsfientlighet och för mänskliga rättigheter och demokrati. Så att de hörs och syns i Södertälje och Umeå, i Malmö och Mellerud, i Norrköping och Växjö, i Minsk och Amazonas och i Warszawa och Washington. Låt de många fredliga och demokratiska rösterna om solidaritet och människors lika värde på olika sätt översvämma och segra över de få rösterna om hat, hot och våld. När pandemin är över kommer den att utvärderas ur olika aspekter, bland annat hur den har drabbat olika grupper i samhället. Det finns redan nu tecken på att den oftare drabbar utsatta människor beroende på varifrån vi kommer, hur vi bor, ålder, kön, vilken inkomst vi har mm. Många, speciellt våra äldre lever i ensamhet på grund av besöksrestriktionerna. En speciellt utsatt grupp är också våra asylsökande som lever under svåra förhållanden med en oviss framtid och få sociala kontakter. Ett kort telefonsamtal i höstmörkret kräver inte mycket men kan bidra till att göra vardagen ljusare. Någon kan inte göra allt men alla kan göra något. Gör din röst hörd – det gör skillnad! .

Gör din röst hörd – det gör skillnad!

Om

Mötesplatser och möten mellan människor är viktiga för att föra en demokratisk dialog och förändra beteenden och attityder. Manifestationer och insändare, seminarier och utbildning, skolinformation och kulturevenemang är exempel på  aktiviteter som vi arrangerar.

Den opinionsyttring som märks mest är givetvis vår nationella manifestationsdag den 5 december klockan fem i tolv. Sedan ett par år hålls nu också 5i12-manifestationer i riksdagen och EU-parlamentet. En resa i opinionsbildning från torget i Härnösand till EU-parlamentet i Bryssel. 

Vi tar bestämt avstånd från allt våld men ser gärna spektakulära aktioner. Alla våra initiativ grundar sig på principen om människors lika värde. Vi anser att många av orsakerna till den diskriminering som idag sker finns att söka i de maktstrukturer som finns i hela samhället.

Mycket av den dagliga diskrimineringen som sker i arbetslivet, bostadskön, banken eller i politiken är ”omedveten” och bottnar i de fördomar som vi alla har och som vi måste bli mer medvetna om. Därför måste både beteenden och attityder förändras. Det gäller inte minst politiker, företagsledare och andra personer i ledande ställning med stort inflytande.

Kontakt

Mobil: 070-357 45 95

E-post: info@5i12.se

Adress: 5i12-centrum, Sälstensgränd 31, 871 33 Härnösand.