Hem

Det är många som gör det den 5 december. Riktigt hur många är det ingen som vet. Inte ens vi själva i 5i12-rörelsen. Och vi vet heller inte riktigt var.

En har blivit två. Två har blivit fyra. Fyra har blivit åtta. På många olika sätt och med olika medel. Runt om i landet. Vi är många som manifesterar mot främlingsfientlighet och rasism och för människors lika värde.

UPPROP 5 DEC 2023

En fredlig mobilisering med både ungdomar och vuxna – 5i12

Vi är många och vi är starka och i spetsen för nya positiva initiativ om demokrati och mänskliga rättigheter står ofta ungdomar. Årets 5i12-aktiviteter den 5 december sker i skuggan av en samhällsdebatt som präglas av krig, våld och ökade motsättningar och där mänskliga rättigheter sätts ur spel. Mediebruset från de fasansfulla krigen som pågår i Ukraina och mellan Israel och Hamas domineras av vapenexperter i uniform och militära ”analytiker”. Krig och väpnade konflikter skildras mer eller mindre som en fotbollsmatch med vinnare och förlorare i stället för den förstörelse, det lidande och kamp på liv och död som det faktiskt är. Samtidigt pågår en gigantisk upprustning även i Sverige i tron att väpnat våld kan lösa konflikter. Svenska företag planerar för en ökad vapenexport och vapen blir en lönsam produkt. Hur förklarar vi det för våra barn och ungdomar?

Men utanför mediebruset tas också varje dag viktiga initiativ för ett samhälle fritt från krig, våld, orättvisor, miljöförstöring, rasism och för mänskliga rättigheter men som inte får lika stor uppmärksamhet. I spetsen går civilsamhällets många ideella organisationer och nätverk med både unga och vuxna. En fredlig mobilisering utan våld och vapen men med ett stort engagemang. Svenska Freds, Rädda Barnen, Röda Korset, Läkare utan Gränser, FN-föreningar, UNICEF, Amnesty International m fl. De ideella organisationernas oavlönade engagemang och samlade freds- och icke-våldsinsatser är enorma. Enligt SCB arbetar drygt 4 miljoner människor i Sverige ideellt, en insats som värderas till 160 miljarder kronor per år. 

5 i12-rörelsen startade 1988 som en icke-våldsrörelse på Torget i Härnösand av ungdomar som bestämt sig för att stoppa den främlingsfientlighet och rasism som då fanns i staden. En av initiativtagarna hette Sara 17 år.1989 mördades Sara av en ung flykting, en tragedi. Men många i Härnösand reste sig i nya manifestationer. En fredlig mobilisering med både ungdomar och vuxna tillsammans mot det meningslösa våldet. 

Hundaratusentals engagerade och medvetna ungdomar bankar på vuxenvärldens dörrar och vill vara med och påverka. Det är inte ungdomar som startar krig, det är inte ungdomar som vill ha avancerade vapen och det är inte ungdomar som står för den växande ekonomiska brottsligheten eller orsakar de största miljöutsläppen. Ungdomars engagemang fokuserar i stället ofta på rättmätiga krav på mänskliga rättigheter, demokrati, icke-våld och ökat inflytande. I många kommuner över hela landet bildar tusentals ungdomar Ungdomsråd för ökat inflytande. I Alvesta och Boden, I Borlänge och Karlstad, i Helsingborg och Botkyrka, i Kalmar och Kristianstad, i Angered och Härnösand m fl. 

Den 5 december är också FN:s dag för ideellt arbete. Liknande rörelser, nätverk och föreningar bildas fortfarande på många platser runt om i landet med både unga och vuxna som genom möten mellan människor och manifestationer blir en ständig kraftsamling mot hat, hot och våld. Det arbetet kräver mångas engagemang och civilkurage och måste fortsätta i demokratisk ordning och med icke-våld som ledstjärna. 

Gör din röst hörd – det gör skillnad – vi äro tusenden!

Om

Mötesplatser och möten mellan människor är viktiga för att föra en demokratisk dialog och förändra beteenden och attityder. Manifestationer och insändare, seminarier och utbildning, skolinformation och kulturevenemang är exempel på  aktiviteter som vi arrangerar.

Den opinionsyttring som märks mest är givetvis vår nationella manifestationsdag den 5 december klockan fem i tolv. Sedan ett par år hålls nu också 5i12-manifestationer i riksdagen och EU-parlamentet. En resa i opinionsbildning från torget i Härnösand till EU-parlamentet i Bryssel. 

Vi tar bestämt avstånd från allt våld men ser gärna spektakulära aktioner. Alla våra initiativ grundar sig på principen om människors lika värde. Vi anser att många av orsakerna till den diskriminering som idag sker finns att söka i de maktstrukturer som finns i hela samhället.

Mycket av den dagliga diskrimineringen som sker i arbetslivet, bostadskön, banken eller i politiken är ”omedveten” och bottnar i de fördomar som vi alla har och som vi måste bli mer medvetna om. Därför måste både beteenden och attityder förändras. Det gäller inte minst politiker, företagsledare och andra personer i ledande ställning med stort inflytande.

Kontakt

Mobil: 070-357 45 95

E-post: info@5i12.se

Adress: 5i12-centrum, Sälstensgränd 31, 871 33 Härnösand.